fackoversattare svenska till tyska Deutsch

Facköversättning svenska till tyska

E-post: translation@svenschwandke.com
Telefon: +49 431 6573826
Mobil: +49 173 8252392

Som statligt auktoriserad facköversättare utför jag professionella översättningar från svenska till tyska av dokument, avtal/kontrakt, betyg, intyg, registerutdrag m.m. Gärna med officiell stämpel och signatur, s k bestyrkt översättning eller auktoriserad översättning ("beglaubigte Übersetzung" på tyska). Därutöver översätter jag texter inom juridik, handel, politik och EU, marknadsföring och reklam, turism, historia och språkvetenskap till tyska. Däremot översätter jag inte medicinska eller tekniska texter.

Mina tjänster

Facköversättning svenska till tyska: Jag översätter framför allt juridiska, ekonomiska och administrativa texter samt betyg och intyg. Gärna med officiell stämpel och signatur, s.k auktoriserad (bestyrkt) översättning. Dessutom översätter jag texter inom politik, EU, marknadsföring och reklam, turism, historia och språkvetenskap.

Min kompetens

Jag blev godkänd i Kammarkollegiets mycket krävande översättningsprov och kallas för auktoriserad translator, vilket är en skyddad yrkestitel. Därutöver är jag även  auktoriserad översättare enligt tysk lag. Jag har behörighet att göra auktoriserade översättningar. Jag är medlem i FAT (Föreningen auktoriserade translatorer) och associerad medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening). Jag följer God translatorssed, som är en vägledning för auktoriserade translatorer utfärdad av Kammarkollegiet.

Mitt erbjudande

Jag utför kvalitativt högvärdiga översättningar från svenska till tyska till ett skäligt pris. Jag har lagstadgad tystnadsplikt. Jag behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Därutöver ger jag dig gärna råd om vilka dokument och stämplar du behöver så att översättningen blir godkänd i Tyskland.

Så här beställer du en facköversättning svenska till tyska

  1. Skicka mig texten (foto, skannat dokument, fil, papperskopia) som ska översättas med mejl eller vanlig post.
  2. Jag återkommer så fort som möjligt med ett konkret kostnadsförslag.
  3. Efter att ha gett mig uppdraget får du den färdiga översättningen inom kort. Du kan betala i svenska kronor.

 

Referenser

Till mina uppdragsgivare hör bl.a. domstolar och åklagarmyndigheter. Jag tar också uppdrag från tyska, svenska och internationella översättningsbyråer. Helst jobbar jag direkt tillsammans med direktkunder. Det kan handla om företag eller privatpersoner. Genom den direkta kontakten med kunden - utan inblandning av en översättningsbyrå - kan man snabbt och effektivt lösa eventuella frågor och problem. Anlita mig därför direkt som översättare svenska till tyska, utan att inblanda en översättningsbyrå. Byråerna översätter nämligen i regel inte själva utan skickar uppdragen vidare till en översättare. Eftersom översättningsbyråerna tar ut ett arvode för sina tjänster, kan du utgå ifrån att du sparar pengar om du anlitar mig direkt.

 

Priser

En facköversättning är en kvalitativt högvärdig produkt av en välutbildad expert som i regel har genomgått en lång utbildning och som blev godkänd i mycket krävande prov. Därför är facköversättningar och auktoriserade översättningar kanske inte lika prisvärda som översättningar inom andra områden. Ändå försöker jag erbjuda skäliga priser och beräknar mina priser utifrån den tyska lagen om arvoden och ersättningar inom rättsväsendet (JVEG). Om du anlitar mig direkt sparar du dessutom förmedlingsavgiften som översättningsbyråerna tar ut. Ta gärna kontakt med mig och få en individuell offert för din översättning.

facköversättningar från svenska till tyska

Ring mig:

Tel.: +49 431 6573826
Mobil: +49 173 8252392