auktoriserad oversattning svenska till tyska Deutsch

Auktoriserad översättning svenska till tyska

E-post: translation@svenschwandke.com
Telefon: +49 431 6573826
Mobil: +49 173 8252392

Så enkelt får du en auktoriserad översättning svenska till tyska

 1. Scanna in dokumentet eller ta ett kort och mejla det till mig. Originalet behöver du inte skicka.
 2. Jag återkommer så fort som möjligt med ett konkret kostnadsförslag.
 3. Översättningen är klar inom några dagar. Jag kan skicka översättningen direkt till mottagaren i Tyskland.
 4. Du kan betala i svenska kronor om du vill.

 

Vad är en auktoriserad översättning?

Såväl i Sverige som i Tyskland finns det en hel del olika benämningar för egentligen samma sak. I Sverige kallas en auktoriserad översättning också för "bestyrkt översättning", "officiell översättning", "certifierad översättning" eller "edsvuren översättning". Även i Tyskland varierar beteckningen. Oftast talas det om "beglaubigte Übersetzung", men ibland förekommer det andra beteckningar som t.ex. "amtliche Übersetzung" eller "offizielle Übersetzung".

Alla ovan nämnda begrepp har ett gemensamt: Det handlar om en översättning, där en översättare med sin stämpel och signatur intygar översättningens riktighet och fullständighet. Och det är en sådan översättning som myndigheter och domstolar i Tyskland i officiella sammanhang vill ha.

 

För vilka dokument behöver man i Tyskland i regel en auktoriserad översättning svenska till tyska?

Det är bäst om i förväg informerar dig hos vederbörande institution om de vill ha en auktoriserad översättning svenska till tyska med stämpel och signatur.

Lista över dokument som i regel kräver en auktoriserad översättning:

 • Domstol: beslut, domslut, betalningsföreläggande, förundersökningsprotokoll, stämningsansökan, svaromål, strafföreläggande, sakkunnigutlåtande, skriftligt vittnesförhör, protokoll, framställning om rättslig hjälp, lagtext
 • Vigsel: hindersprövning, vigselbevis, dom på äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, intyg vigsel (vigselintyg)
 • Barn: födelseattest (födelsebevis), adoptionshandlingar, förlossningsjournal, faderskapsbekräftelse, anmälan om gemensam vårdnad
 • Dödsfall och arv: dödsattest, dödsintyg, bouppteckning, boskifteshandlingar, testamente, europeiskt arvsintyg
 • Utbildning och jobb: betyg från universitet och högskola, examensbevis, gymnasiebetyg, betyg från grundskola, anställningsintyg- och betyg, diplom, CV och meritförteckningar, arbetstillstånd, lärarexamen, bevis om legitimation, bevis om specialistkompetens, behörighetsförteckning
 • Avtal och kontrakt: köpekontrakt, licensavtal, köpebrev, hyresavtal
 • Bank: svenska kontoutdrag, europeiskt arvsintyg
 • Skatter: inkomstdeklaration, slutskattebesked
 • Övrigt: personbevis, körkort, registreringsbevis, inskrivning i fastighet, fullmakt, besiktningsprotokoll, pensionsanalys, bevis på medborgarskap, fastighetsbevis, gravationsbevis etc.

Endast en statligt auktoriserad översättare får göra auktoriserade översättningar svenska till tyska

För att översättningen ska godtas av tyska myndigheter måste den vara stämplad och undertecknad av en auktoriserad översättare. I Sverige auktoriserar Kammarkollegiet översättarna. Översättaren kallas då för "auktoriserad translator". Jag är t.ex. auktoriserad translator från svenska till tyska. En auktoriserad översättare kallas i Tyskland för "ermächtigter Übersetzer", "beeidigter Übersetzer" eller "vereidigter Übersetzer".  Jag är av hovrätten i Schleswig auktoriserad översättare för svenska språket.

Tyska myndigheter, domstolar, högskolor och banker är mycket noga när det gäller översatta dokument. De kräver nästan alltid att vissa dokument översätts av en kvalificerad översättare med statlig auktorisation. Eftersom jag är enligt båda ländernas regelverk auktoriserad kan du vara säker på att en auktoriserad översättning svenska till tyska, som stämplats och signerats av mig, alltid accepteras var än du ska uppvisa den, vare sig i Tyskland eller Sverige.

Apostille

En apostille är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill eller en stämpel på en handling är äkta. Ett sådant intyg behövs ibland när en svensk handling ska uppvisas i Tyskland.   En apostille är utformad som en stämpel och utfärdas i Sverige av notarius publicus. En apostille måste också översättas. Därför borde du i förväg informerar dig om vederbörande institution i Tyskland kräver apostille. Enligt uppgifter från Tyska ambassaden i Stockholm måste ett svenskt personbevis med stämpel och namnteckning från Skatteverket i regel inte vara försett med en apostillestämpel. Om du har frågor rörande apostille eller behöver hjälp att få fram en sådan kan du gärna kontakta mig.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.  Land: …………………………
Denna allmänna handling
2.  är undertecknad av ………
3.  i egenskap av …………………………………
4.  är försedd med sigill/stämpel av …………………

Intygas

5. i ……………                                     6. den ………………
7. av N.N., Notarius Publicus i ……………………
8. Nr.: …………
9. Sigill/stämpel                           10. Namnunderskrift:
……………………                               …………………………

Exempel på en svensk apostille

Hur beställer man en auktoriserad översättning svenska till tyska?

Så här får du en auktoriserad översättning svenska till tyska:

 • Skanna in dokumentet som ska översättas eller ta ett kort på det.
 • Du behöver inte skicka originalet med posten till mig.
 • Mejla det skannade dokumentet eller fotot till mig.
 • Om texten är lång räcker det med att skicka bara några få sidor. Lämna då uppgifter om hela textens längd.
 • Ange när du senast behöver översättningen och vem som är textens mottagare.
 • Du får så fort som möjligt ett svar med ett kostnadsförslag.

 

Varför ska originalet inte skickas till översättaren?

Jag häftar fast en kopia av originalet vid den stämplade översättningen och skickar den med posten till dig. Original är oftast mycket viktiga personliga urkunder eller dokument som t.ex. betyg, diplom, testamenten, domar etc. De ska även vid andra tillfällen visas upp. Då är det olämpligt om de är sammanhäftade med en översättning. Dessutom kan original gå förlorade när de skickas med posten. Det blir då mycket dyrt och tidskrävande med att få fram nya original. En översättning däremot kan alltid beställas på nytt och det är inte så dyrt.

Men kom ihåg att du måste lämna in originalet eller en vidimerad kopia tillsammans med min auktoriserade översättning svenska till tyska hos respektive myndighet, domstol, högskola etc. i Tyskland. Vederbörande institution kontrollerar sedan om originalet överensstämmer med kopian som översättningen är sammanhäftad med. Detta förfarande accepteras i regel hos tyska myndigheter.

Hur lång tid tar det att få en auktoriserad översättning svenska till tyska?

Om texten är kort tar det bara några dagar innan den auktoriserade översättningen är klar och kan skickas iväg. Posten tar i regel 2-3 arbetsdagar. Jag kan gärna skicka översättningen direkt till en tysk mottagaren. Då tar det vanligtvis bara en arbetsdag. Om du behöver översättningen mycket fort, erbjuder jag även express-översättning. Men då tar jag ut en extraavgift.

Vad kostar en auktoriserad översättning svenska till tyska?

Priset för en auktoriserad översättning beror framför allt på textens längd och svårighet. Men även layouten påverkar priset, eftersom tyska myndigheter kräver att översättningens layout liknar originalet. Dessutom måste alla stämplar, sigill etc. översättas. Du får räkna med ca 550 SEK resp. 50 euro per sida auktoriserad översättning. Du får välja om du vill betala i svenska kronor eller i euro.

OBS! Även för små uppdrag tar jag ut ett minimiarvode på 550 SEK resp. 50 euro. Detta för att även små uppdrag medför en hel del administrativa jobb och kostnader (t.ex. fakturering och bokföring, svar på e-post-meddelanden, porto).

Hör gärna av dig och begär en kostnadsfri offert, så återkommer jag så snabbt som möjligt med ett kostnadsförslag.

Ring mig:

Tel.: +49 431 6573826
Mobil: +49 173 8252392