auktoriserad oversattare svenska till tyska Deutsch

Auktoriserad översättare svenska till tyska

E-post: translation@svenschwandke.com
Telefon: +49 431 6573826
Mobil: +49 173 8252392

Vad är en auktoriserad översättare (translator)?

En översättare som auktoriseras av Kammarkollegiet kallas för auktoriserad translator. Detta är en skyddad yrkestitel. För att bli auktoriserad översättare måste man klara ett mycket krävande översättningsprov som anordnas av Kammarkollegiet. Provet för auktorisation som översättare riktar sig till erfarna översättare med goda stilistiska färdigheter och goda ämneskunskaper inom juridik och ekonomi. Provet består av tre delprov, där tre olika texter ska översättas: en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. I provet ställs höga krav på exakthet, idiomatisk korrekthet och förmågan att återge textens stil. En förutsättning för att bli godkänd är att samtliga tre texter godkänns i samma provomgång.

Auktoriserad översättare tyska

Om man har klarat provet genomförs en kontroll av översättarens redbarhet innan Kammarkollegiet utfärdar auktorisation. I redbarhetsprövningen ingår bland annat att Kammarkollegiet kontrollerar registeruppgifter från Polisen och Kronofogden. Om du anlitar en auktoriserad translator borgar det således för kvalitet och rättssäkerhet!

Som auktoriserad översättare svenska till tyska har jag lagstadgad tystnadsplikt och står under statlig tillsyn. Jag följer God translatorssed, som är en vägledning för auktoriserade translatorer utfärdad av Kammarkollegiet. Jag är medlem i Föreningen auktoriserad translatorer (FAT). Föreningen är en sammanslutning av statligt auktoriserade översättare. Den bildades 1932 och är Sveriges äldsta översättarförening.

Uppdragen som jag utför varierar allt från polisutredningar, stämningar, lagtexter, strafförelägganden, domar till intyg och betyg, registerutdrag, födelseattester, vigselbevis, testamenten, bouppteckningar m.m.

Ta gärna kontakt med mig och ställ din översättningsförfrågan och få en kostnadsfri offert!

Av tysk hovrätt auktoriserad översättare för svenska språket

Jag är även auktoriserad översättare enligt tysk lag. I Tyskland är det hovrätten i den delstat som man är bosatt i som auktoriserar översättare. Efter att ha fått sin auktorisation får man utföra s.k. auktoriserade översättningar ("beglaubigte Übersetzungen") som accepteras av alla myndigheter och institutioner i hela Tyskland. Jag fick min auktorisation av delstaten Schleswig-Holsteins hovrätt (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht) och har även enligt tysk lag tystnadsplikt. Jag är medlem i ADÜ Nord (Associerade tolkar och översättare i norra Tyskland) och följer dess yrkesetiska kod.

Ta gärna kontakt med mig och ställ din översättningsförfrågan och få en kostnadsfri offert!